|

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ – အပိုင္း (၇)

မဲေခါင္ေဒသ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရဇုန္ စီမံကိန္းအလားအလာ

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တဆင့္ခ်င္း တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲ လာေနတာကို ေဒသတြင္း အာဆီယံအသင္းဝင္ ႏုိင္ငံေတြသာမက စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကပါ သတိျပဳလာၾကၿပီး ထိုအေျပာင္းအလဲနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အျပဳသေဘာ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။

Geater Mekong Sub-region Economic Corridors အေျချပေျမပံု

Geater Mekong Sub-region Economic Corridors အေျချပေျမပံု

ပထမဆံုး သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ ႏုိဝင္ဘာလက အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံမွာ ျမန္မာကို အသင္းႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ရာထူးေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတူ အာဆီယံရဲ႕ အဓိကေဆြးေႏြးဘက္ မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ကူညီေနတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတ ဘာရက္အိုဘာမားကလည္း အစပ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္မယ့္ သမိုင္းဝင္ အေျပာင္းအလဲေတြဆီ ဦးတည္ေစဖို႔နဲ႔ ထိုအေျပာင္းအလဲကာလကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ကို ေနျပည္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို သတိထားျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ကာလရွည္ၾကာ က်ဆင္းေနတဲ့ စီးပြားေရးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အလ်င္အျမန္တိုးတတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြခ်ၿပီး ခပ္စိပ္စိပ္ပဲ ေဆာင္ရြက္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲ့ဒီအစီအစဥ္ေတြထဲက အနာဂတ္မွာ ေဒသတြင္း ပထဝီစီးပြားေရးမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအၾကား တေျပးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အခရာက်တဲ့ မဲေခါင္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ထားဝယ္စီမံကိန္းက ႀကီးႀကီးမားမား အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္လို႔ စီမံကိန္းမွာ အဓိကပါဝင္ေနတဲ့ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာတို႔က ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

မဲေခါင္ေဒသႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမ႓ာဒီးယားနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔ဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အာရွရဲ႕ အေရွ႕ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတြအလား ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို အသီးသီးႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အာဆီယံရဲ႕ ေနာက္တိုး အသင္းဝင္ႏိုင္ငံသစ္ေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ CLMV လို႔ အတိုေကာက္ လူသိမ်ားတဲ့ ကေမ႓ာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြဟာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျမန္ဆန္ေနတဲ့ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ေနာက္ အမီလိုက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာၾကတယ္။

CLMV ႏိုင္ငံေတြဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဲေခါင္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကပါတယ္။ ကုန္းေျမတဆက္တစပ္တည္းရွိတဲ့ CLMV ႏိုင္ငံေတြအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသတြင္းကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အကူအညီနဲ႔ စီးပြားေရးလမ္းမႀကီးေတြ (Economic Corridors) တည္ေဆာက္လာတာ ဆယ္စုႏွစ္တခု ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလမ္းမႀကီးေတြထဲက အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရး လမ္းမႀကီး (East-West Economic Corridor) နဲ႔ ေတာင္ပိုင္း စီးပြားေရးလမ္းမႀကီး (Southern Economic Corridor) ႏွစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မဲေခါင္ေဒသရဲ႕ အေနာက္ဘက္ထြက္ေပါက္ (Western Gateway) ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက အေရွ႕ဘက္ထြက္ေပါက္ (Eastern Gateway) အျဖစ္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲ ပထဝီအေနအထား အခ်က္အခ်ာက်ပါေစ၊ တိုင္းျပည္မွာ သယံဇာတ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကြယ္ဝေနပါေစ၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ မရွိတဲ့ႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြက သက္ေသပါပဲ။

တခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံဟာ ရန္သူ အေမရိကန္ကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ CLMV ထဲက စီးပြားေရးအတိုးတတ္ဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုပဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကေန လမ္းခြဲခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးခဲ့တယ္။

အင္ဒိုခ်ိဳင္း နားစစ္ပြဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့တာနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား မရွိတဲ့အခ်က္ကပင္ တံခါးဖြင့္လာတဲ့ ဗီယက္နမ္ေစ်းကြက္ကို ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အလံုးအရင္းဝင္ေရာက္လာတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္သူအေမရိကန္ကို စီးပြားေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကလည္း အဓိကက်ပါတယ္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြ ဗီယက္နမ္ေျခလွမ္းမ်ဳိး စလွမ္းႏိုင္ပါ့မလား။ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားစိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနတုန္းပါပဲ။

ဘယ္လိုပဲ ႀကီးမာတဲ့စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကား ပထဝီစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ က်က်တည္ရွိေနေန၊ ရွည္လ်ားတဲ့ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းကေန အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ၾကြယ္ဝတဲ့ ေရခံေျမခံေကာင္းေတြ ရွိေနေန ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြကို မေလ့လာ သင္ခန္းစာ မယူဘူးဆိုရင္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ထင္သေလာက္ ခရီးမတြင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အခုလည္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတာ တႏွစ္ေက်ာ္လာေပမယ့္ မယ္မယ္ရရ ဘာမွမေတြ႔ရေသးပါဘူး။

ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ပါလဲ။ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတခ်ဳိ႕ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုးအလြယ္တကူ လက္ညႇိဳးထိုးတတ္ၾကတာက အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြပဲျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးတဲ့အခ်က္က စြန္႔စားမႈလုပ္ရမယ့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ တြန့္ဆုတ္နိုင္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းတရာတခုပါ။ နယ္စပ္ေဒသမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနသေရြ႕ မဲေခါင္ေဒသ စီးပြားေရးမဟာစႀကၤန္ လမ္းမႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ခက္ေနဦးမွာပါ။

ေနာက္တခ်က္က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ စီးပြားေရးတိုးတတ္ဖို႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္တဲ့ ခိုင္မာေခတ္မီတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒနဲ႔ ေငြေၾကးေခ်ာေမြ႔စြာ စီးဆင္းလည္ပတ္မႈကို အာမခံႏုိင္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေျခခံအေဆာက္အအံုကို အခုအခ်ိန္ထိ မတည္ေဆာင္ႏုိင္ေသးတာပါပဲ။

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ မၾကာခင္က အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးတခုျဖစ္တဲ့ Italian-Thai Development PCL ကိုလည္း စီမံကိန္းတခုလံုးတည္ေဆာက္ဖို႔ ေျမငွားရမ္းခဲ့သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း အျပည့္အဝ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ထားဝယ္စီမံကိန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးေတြကမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာတာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္တခုက ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲနႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒါကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အစိုးရအသစ္အေနနဲ႔စတင္ေဆာင္ရြက္လာတာ ေတြ႔ရၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။

တရားဝင္ ေငြလဲနႈန္း တမ်ဳိးတည္းျဖစ္ေအာင္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးေပမယ့္ အသစ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေငြလဲနႈန္းသတ္မွတ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြကို လဲလွယ္ခ်င္သူေတြအတြက္ အဲ့ဒီေငြကို ဘယ္လို ရရွိထားေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ ျပေနရပါေသးတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ ေပၚတိုးတက္မႈ အေသးအဖြယ္ေလးကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈႀကီးတခုအျဖစ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအၾကား အားရေက်နပ္ေနခဲ့ရေပမယ့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ရယ္စရာေတာင္ ေကာင္းေနပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္အတြင္း ကေမ႓ာဒီယား၊ လာအိုနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံေတြကို ေလ့လာေရးနဲ႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ စာေရးသူေရာက္ခဲ့စဥ္က အေမရိကန္ေဒၚလာအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ဳိးစံုကို လမ္းေဘးမွာ မည္သူမဆို အလြယ္တကူ လဲလွယ္လို႔ရပါတယ္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္ကအစ သူတို႔ႏိုင္ငံကို လာလည္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းဝယ္ေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ တိုက္႐ိုက္ရရွိ ခံစားေနၾကပါၿပီ။ လက္ထဲက ႏိုင္ငံျခားေငြ တက်ပ္ တျပားကို ဘယ္ကရသလဲဆိုတာ ဘယ္အစိုးရကမွ စစ္ေဆးမေနေတာ့ပါဘူး။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲနႈန္း တခုတည္း ထားနိုင္ရွိေရးက တိုင္းျပည္ရဲ႕ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူဝါဒ (Macroeconomic Policy) အတြက္ အေရးႀကီးသလို ကမ႓ာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ေငြမာ (Hard Currency) အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဒၚလာနဲ႔ ယူ႐ိုလို ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေတြကို နိုင္ငံသားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္သံုးစြဲခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ေငြထုတ္စက္ (ATM) မရွိေသးတဲ့ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မေရာက္ဖူးလို႔ အလည္အပတ္သြားခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြထိုင္းလူမ်ိဳး တခ်ဳိ႕က အႀကံဉာဏ္ေတာင္းလာတဲ့အခါ ပထမဆံုး ေပးမိတဲ့အႀကံက ေငြေၾကးတမ်ဳိးမ်ဳိးကို လက္ထဲမွာ အလံုအေလာက္ ကိုင္ေဆာင္သြားဖို႔နဲ႔ မိမိမွာပါသြားတဲ့ ATM ကတ္ျပားကို အားမကိုးဖို႔ မွာမိတတ္ပါတယ္။ လာအိုႏိုင္ငံလို ကုန္တြင္းပိတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမွာေတာင္မွ ATM ကတ္ေတြကို အလြယ္တကူသံုးလို႔ရေနၿပီ။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား သန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနၿပီး သူတို႔ရဲ႕လုပ္အားခေတြနဲ႔ စုေဆာင္းေငြေတြကို လစဥ္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ပို႔ေနတာ ထိုင္းဘတ္ေငြ သိန္းေပါင္းရာနဲ႔ ခ်ီရွိပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘဏ္လုပ္ငန္း အဆက္အသြယ္မရွိလို႔ “ဟြန္ဒီ” လို႔ေခၚတဲ့ တရားမဝင္ ေငြလႊဲတဲ့ေနရာေတြကေန နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လႊဲေနၾကရပါတယ္။ ဒီလို အေျခခံေငြလႊဲစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ထားဝယ္ေဒသမွာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကမယ့္ ထိုင္းလူမ်ဳိး အမ်ားဆံုးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈအဆင္ေျပေရးဟာလည္း ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္လို ဧရာမစီးပြားေရး စီမံကိန္းႀကီးေတြနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးသလို အေျခခံလူတန္းစားအဆင့္အထိ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေရာက္ရွိပါမွ ေငြေၾကးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ခံစားခြင့္ရရွိပါမွ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အနာဂတ္ေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထက္ေအာင္။ DVB သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။

Recently Commented

 • Thu Rein: Dear Tavoyanvoice, many thanks for publishing it. By the wat, please Let me know the contact to U Nyana...
 • စုိးကုိဦး: အခုေတာ့ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေတာ့မွာ တဲ့…ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္တဲ့စက္ႀ ကီးေတာင္လာေထာင္ထားတယ္.. ေႏြတက္ရင္ခင္းမယ္လုိ...
 • Htun Lwin Oo: welcome
 • Htun Lwin Oo: Very good news for our Tavoyan people.

Recently Added

Counter

 • 333This post:
 • 191005Total reads:
 • 174Reads today:
 • 3679Reads per month:
 • 113335Total visitors:
 • 174Visitors today:
 • 3134Visitors per month:
 • 4Visitors currently online:
 • January 1, 2012Counter starts on: